Javascript is required

Leer wat jij kan doen

Makkelijker melden

Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van een platform over het verwijderen, beperken, of minder zichtbaar maken van een post of account, kun je daarmee terecht bij het klachtenafhandelingssysteem van het platform zelf.

Je kunt met je klacht over een besluit van een online platform terecht bij het klachtenafhandelingssysteem van het platform zelf. Bij dat systeem kunnen gebruikers elektronisch en gratis hun klacht indienen. Het systeem is gemakkelijk, toegankelijk en gebruiksvriendelijk en de behandeling van de klacht gebeurt tijdig, niet-discriminatoir, zorgvuldig en onwillekeurig. Het besluit over die klacht wordt genomen door gekwalificeerde personen en dus niet alleen op basis van geautomatiseerde middelen zoals algoritmen. Een besluit wordt teruggedraaid als uit de klacht blijkt dat het een verkeerd besluit was. We leggen je uit hoe je op Instagram, TikTok, Facebook, Linkedin, X en YouTube gebruik maakt van het interne klachtenafhandelingssysteem.

 1. Instagram
  Wanneer jouw eigen content is gemodereerd, kun je daarover een (her)beoordeling aanvragen. Dat kan op drie manieren:
  • Als je op de melding over je schending klikt voor meer informatie over de reden waarom je inhoud is verwijderd, kun je onderaan op 'Beoordeling aanvragen' klikken en de instructies op het scherm volgen.
  • Klik op je profielfoto rechtsonder om naar je profiel te gaan, klik rechtsboven op de drie streepjes en vervolgens op 'Instellingen en privacy'. Klik onder 'Meer informatie en ondersteuning' op 'Hulp' en kies voor 'Accountstatus´. Daar kun je klikken op de inhoud die is verwijderd en kiezen voor 'Een beoordeling aanvragen'. Klik vervolgens op 'Verzoek verzenden' en op 'Klaar'.
  • Klik op je profielfoto rechtsonder om naar je profiel te gaan, klik rechtsboven op de drie streepjes en vervolgens op 'Instellingen en privacy'. Klik onder 'Meer informatie en ondersteuning' op 'Hulp' en kies voor 'Ondersteuningsverzoeken'. Daar kun je kiezen voor 'Schendingen'. Je kunt de update die Instagram heeft gestuurd over het besluit dan openen. Onderaan kun je kiezen voor 'Meer opties' en vervolgens kies je voor 'Beoordeling aanvragen' en klik je op 'Sluiten'.

  Als er na een herbeoordeling nog steeds een beslissing staat waar je het niet mee eens bent, kun je mogelijk terecht bij Instagram's Comité van toezicht. Dat kan zo:
  • Open de update die Instagram heeft gestuurd over diens besluit. Je kunt ook op de melding over de schending tikken. Als je inhoud in aanmerking komt voor een bezwaar, zie je een bericht met een 'referentienummer voor het Comité van toezicht'. Dit referentienummer begint met 'IG', gevolgd door acht cijfers en letters. Je kunt op dat nummer drukken en vervolgens de aanwijzingen volgen om naar de site van het Comité van toezicht te worden geleid. Nadat je je aanmeldt, kun je vragen beantwoorden over je bezwaar.
  • Je hebt vanaf de dag dat een besluit is genomen, 15 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen bij het Comité van toezicht.

  Op de website van Meta vind je meer informatie over hun interne klachtenafhandelingssysteem: transparency.fb.com/nl-nl/enforcement/taking-action/complaints-handling-process
 2. TikTok
  Op TikTok zijn er verschillende manieren om bezwaar te maken tegen een beslissing van het platform:
  • Je kunt bezwaar maken door naar een melding in je postvak te gaan. Als je op die melding klikt, kun je op 'Bezwaar maken' klikken.
  • Bij je video kun je klikken op 'Schending van de Communityrichtlijnen: zie details'. Vervolgens klik je op 'Bezwaar maken'.
  • Je kunt je probleem via de website van TikTok melden: tiktok.com/legal/report/feedback.
 3. Facebook
  • Klik rechtsboven op Facebook op je profielfoto. Selecteer 'Instellingen en privacy' en klik op 'Instellingen'. Klik vervolgens op 'Support-inbox'. Open het bericht dat Facebook je heeft gestuurd over het verwijderen van deze inhoud. Klik op 'Oneens met besluit' als je deze optie ziet staan.
  • Als Facebook je inhoud heeft beoordeeld en je het nog steeds oneens bent met ons besluit, kun je mogelijk bezwaar aantekenen bij Facebook's Comité van Toezicht. Dat doe je door in je Support-inbox op 'Je schendingen' te klikken. Als je in aanmerking komt voor een bezwaar, zie je een bericht met een referentienummer van het Comité van toezicht. Op de website van het Comité van toezicht kun je daarmee bezwaar aantekenen.
 4. Linkedin
  Als je account is beperkt of content is verwijderd en je denkt dat dat onjuist is, kun je in beroep gaan. Linkedin zal je account dan opnieuw beoordelen. Je doet dat door het bericht over het verwijderen van de inhoud te beantwoorden.
 5. X
 6. YouTube
  • Als je video is verwijderd, en je bent het daar niet mee eens, kun je bezwaar maken. Je moet dan inloggen bij YouTube Studio en op 'Content' klikken in het linkermenu. Je kiest dan de video waarover je bezwaar wil maken. Ga naar de kolom 'Beperkingen', klik op het type beperking en op 'Bezwaar maken'.
  • Als je het er niet mee eens bent dat je de communityrichtlijnen zou hebben geschonden, kun je daartegen bewaar maken. Dat doe je door in het dashboard van YouTube Studio op 'Overtredingen door het kanaal' te drukken. Je kiest dan voor 'Bezwaar maken'.
  • Als je geen gebruik (meer) mag maken van het YT partnerprogramma, kun je daartegen bezwaar maken. Dat doe je door in te loggen bij YouTube Studio. Vervolgens ga je naar 'Inkomsten genereren'. Je ziet dan de optie 'Maak bezwaar als je denkt dat we een fout hebben gemaakt'. Klik op 'Bezwaar starten'.

Je kunt ook terecht bij een buitengerechtelijke geschillen beslechter.

Je kunt met een conflict met een online platform terecht bij een buitengerechtelijke geschillenbeslechter. De beslissing van deze organisatie is niet bindend. Er zijn nu (nog) geen buitengerechtelijke geschillen beslechters aangewezen

Ook blijft de weg naar de rechter openstaan.

Je kunt altijd terecht bij de rechter als je het niet eens bent met een besluit van een platform.

Als je vermoedt dat een platform zich niet aan de Digital Services Act houdt, kun je een klacht indienen bij de landelijke Digitale Diensten Coördinator.

Je kunt een klacht indienen bij jouw landelijke Digitale Diensten Coördinator (in Nederland de Autoriteit Consument en Markt) als een platform zich niet aan de DSA regels houdt. De coördinator kan de klacht vervolgens doorsturen naar een ander land en/of een andere bevoegde autoriteit en/of een advies meesturen. Tijdens de procedure hebben gebruikers het recht om gehoord te worden en worden ze op de hoogte gehouden van informatie over de stand van zaken van de klacht. Omdat er nog geen wet is ter uitvoering van de Digital Services Act, wordt hier later aangevuld hoe dat werkt.